Privatumo politika

UAB „Holiday Travel Service“

UAB „Holiday Travel Service“, juridinio asmens kodas: 302644566, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 62-103 (BLC verslo lyderių centras) Kaunas, el. p. labas@holiday-travel.lt, tel. +370 698 26848 (toliau – Bendrovė), privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://www.degantyspasiulymai.lt (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

UAB „Holiday Travel Service“ (toliau – Bendrovė), būdama ilgamete, socialiai atsakinga ir rūpestinga Lietuvos ir užsienio šalių turizmo segmento dalyve, siekdama užtikrinti Jums teikiamų paslaugų aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtinimo ir paskelbia šią Bendrovės informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų-atsakymų forma.

1. Kodėl bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

  a) rezervuoja turisto pasirinktą kelionę, aviabilietus, autobusų bilietus, keltų bilietus; formina vizas

  b) siunčia Jums prenumeruotas naujienas, pageidaujamus pranešimus, žinutes bei naujienlaiškius apie apie keliones ir jų sąlygas (vykdo tiesioginę rinkodarą).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

2. Iš kur bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

a) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, Jus teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);

b) iš kelionių organizatorių (pvz., UAB ,,Novaturas”, UAB ,,Tez Tour”, UAB „Aza Tours“, UAB ,,Kauno Grūda”, UAB ,,Guliverio kelionės”, UAB ,,Vilturas“, UAB ,,Topturas“, UA Kidy Tour ir kt.);

c) iš draudimo bendrovių;

d) iš lizingo bendrovių;

e) iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Turizmo departamentas, kitos valstybės institucijos).

3. Kam bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:

  a) kelionių organizatoriams (pvz., UAB ,,Novaturas”, UAB ,,Tez Tour”, UAB „Aza Tours“, UAB ,,Kauno Grūda”, UAB ,,Guliverio kelionės”, UAB ,,Vilturas“, UAB ,,Topturas“, UAB Kidy Tour, UAB Kelvita ir kt.);

  b) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);

  c) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Turizmo departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.).

4. Ar bendrovei būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis?

Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:

  a) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų, kaip keliautojų (turistų) teisių ir teisėtų interesų apsaugai;

   c) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;

  d) tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.

Ar Jus privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių dėl vieno smagiausių dalykų Jūsų gyvenime – Jūsų kelionių organizavimo.

5. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarko bendrovė?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:

  a) kontaktinė informacija (vardas, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

  b) identifikavimo informacija (asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta;

  c) finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas).

6. Kiek laiko bendrovė saugos Jūsų asmens duomenis?

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugotų Jūsų asmens duomenis 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio kontakto su Bendrove (pvz., naujienlaiškio gavimas, prisijungimas prie interneto tinklapio, prenumeratos užsakymas, pasiūlymo dėl kelionės gavimas ar kelionės įsigijimas).

7. Kokios Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje?

Bendrovė gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:

a) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai Jūsų galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;

b) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimas būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;

c) Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;

d) Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

e) Jus galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;

f) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

8. Kam naudojami slapukai?

Siekiant pritaikyti mūsų svetainės turinį ir funkcijas Jūsų poreikiams, svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. „cookies“) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų pagalba svetainė atpažįsta vartotojo įrenginį ir gali tam tikrą laiką „atsiminti“ vartotojo nustatymus (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kurių nereikia papildomai suvedinėti, lankantis svetainėje sekantį kartą. Slapukai naudojami techniniams tikslams, susijusiems su serverio administravimu, juose pateikiama vartotojo komunikacijos su svetaine istorija bei atskirų svetainės puslapių lankymo statistika. Slapukai nėra naudojami vartotojų identifikavimui ir jų tapatybės nenustatymui, jie neturi įtakos įrenginių veikimui, bei nesukelia įrenginio konfigūracijos ar programinės įrangos pakeitimų. Slapukai leidžia skaityti juose esančią informaciją tik serveriui, kuris juos sukūrė.

9. Svetainėje naudojami slapukų tipai:

Slapukų pavadinimas Naudojimo trukmė Apibūdinimas
PHPSESSID2 Ištrinamas uždarius naršyklę Naudojamas susiejant atskirus svetainės puslapius naršymo sesijos metu atliekant rezervavimą, bei tikrinant vartotojo įvesto Captcha kodo teisingumą
tid Ištrinamas uždarius naršyklę Naudojamas susiejant atskirus svetainės puslapius naršymo sesijos metu(log failai saugomi iki 1 savaitės)
VC Ištrinamas uždarius naršyklę Naudojamas vartotojui pasirinkus atitinkamą valiutos kodą
displayCookieConsent 1 metai Naudojamas vartotojui sutikus su Privatumo politika

10. Kaip valdyti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Jūs galite atsisakyti naudotis slapukais, tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti galimybę naudotis interneto svetainėje teikiamomis kai kuriomis paslaugomis ar funkcijomis arba blokuoti prieigą prie svetainės. Detalią informaciją apie slapukų valdymą, rasite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/, arba www.google.com/privacy_ads.html.

11. Ar naudojame trečiųjų šalių slapukus?

Mes neatsakome už vartotojo privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose, kai trečiųjų asmenų tinklalapius vartotojas pasieks naudodamasis mūsų svetainėje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su tokių svetainių privatumo politika. Naudodamiesi mūsų svetaine galite gauti slapukus iš trečiųjų šalių, tokių kaip „Facebook“, „Google“, „Twitter“, taip pat iš bendrovių, kurios svetainėje vykdo reklamos kampanijas reklamuotųjų prašymu. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galite rasti atskirų trečiųjų šalių svetainėse.

12. Trečiųjų šalių paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

13. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje, kad žinoti aktualią informaciją. Galimi šios Privatumo politikos pakeitimai bei papildymai. Apie pakeitimus Bendrovė praneša savo Svetainėje.

Jeigu turėtumėte klausimų, arba pastabų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, bet kada galite susisiekti su Bendrovės atstovu el. paštu: labas@holiday-travel.lt.